Marosvásárhely nevezetességei

romana
roman
  home button invitatie button locatii button elérhetőség
KÁRNÁSZ  HÁZ
Petőfi tér 1 szám
 
casa Kárnász
A Görög-ház melletti egyemeletes lakóház klasszicizáló homlokzata a Nagypiac korabeli épületeivel egyenértékű, de belső építészeti kalakítása és az alkalmazott iparos és festészeti munkák értékéért és szépségéért építészeti műemlékként tartják nyilván.


Ezt az épületet a XIX. század első évtizedében egy gazdag kereskedő család építette lakása és üzlete számára, külső-belső kialakítása a kor ízlésének megfelelő. Főpárkánya fekvőkonzolos, emeleti ablakait klasszikus szemöldökpárkány díszíti. A kosárívű kapubejáró kőkeretes, a kapualj mennyezete félköríves boltíveken nyugvó boltozatok sorozata, melyet klasszikus mintájú díszítőfestése teszi széppé. Az oldalfalakon, a boltívek által lehatárolt sík mezők mindenike festett - al-secco - falképeket tár a szemlélő elé, melyeknek értékét nem annyira művészi értékük, hanem romantikus tárgyuk adja. A 2x5 kép közül kettő különösen értékes a város építészettörténete szempontjából. A bal oldali kép Kossuth Lajos utca házsorát örökíti meg a Nagypiac felől nézve, míg a másik a Vártemplomot, a kétttornyú római katolikus templomot a plébánia épületével és a Görög-házat a Kárnász-házzal együtt, melyben épp ezen festett faliképek vannak.

A kapualjból induló belső lépcső egy igen hangulatos emeleti hallba vezet, melynek kialakítása még a szakembert is elbűvöli. Festett mennyezetét felhőkön ülő női alakok és kis amorettek, valmint medalionokba foglalt négy portré és igen szép díszítőfestés-vonalazás teszi még díszesebbé. Az oldalfalakon festett főpárkány szalad körbe, és festett lízénák által osztott mezőkben romantikus tárgyú tájképek (várkastély, városképek) láthatók. A nagytermet és a lakószobákat is hasonlóan díszítették, de azokat az államosítás után használói lefestettek. 1986-ban a helyreállítási munkák érdekében a Városi Néptanács a Kárnász-házat felszabadította a lakóitól és az üzleteket bérlőitől. A munkálatok befejezése után a Városi Tanács házasságkötő termet rendezett be az épületben. Az emeleten rendelkezésre áll a hivatalos személyek szobája, a násznép várótermei, a nagyterem, a házasságkötés utáni jókívánságok fogadószobája. Az esküvői díszebédek tartásának biztosítása érdekében a Városi Tanács a szomszédos épületet - I. Nagy Samu háza - hasonlóképpen helyreállíttatta, melynek emeletén vendéglő működik, amelynek közvetlen kapcsolata van a házasságkötő termeivel.

A helyreállítási munkák alkalmával valamennyi helyiség falairól kilenc réteg falfestést távolítottak el, és a láthatóvá vált díszítőfestést töredékei alapján, a falak és a mennyezetek díszítőfestését rekonstruálva újrafestették. A festett falképeket festőművészek javították ki. Valamennyi helyiséget, termet a munkálatok végeztével ízléses bútorokkal rendezték be.

A szép belsőjű lakóház első építtetője ismeretlen. A XIX. század közepén a Gajzágó család vásárolta meg a Bíró családtól. Gajzágó lánya Kárnászné volt, az épület utolsó tulajdonosa, így a Kárnász-ház nevet viseli.


(Keresztes Gyula - Marosvásárhely régi épületei)

Kárnász ház