Locuri cu istorie - Tg.- Mureș

romana
magyar
  home button invitatie button locatii button contact button
BISERICA CATOLICĂ "SFÎNTUL IOAN BOTEZĂTORUL"
Piața Trandafirilor nr. 60

 
După Reforma religioasă majoritatea populației orașului a trecut la protestantism. Odată cu alungarea călugărilor franciscani și preluarea bisericii din cetate de către protestanți (1556), credincioșii catolici din orașul nostru au rămas fără loc de rugăciune. În jurul anului 1700, a apărut în Tg.-Mureș ordinul călugărilor iezuiți care, în 1719, aveau să cumpere o casă din imediata vecinătate a bisericii de azi. Nouă ani mai tîrziu a început construcția bisericii sub îndrumarea arhitectului clujean, Hammer Konrád, și după planurile lui Scherzer Bálint. Biserica a fost înălțată pe locul unei capele folosite pînă atunci de catolici ca loc de rugăciune.

 În cursul lucrărilor de construcție au fost refolosite și o parte din materialele rămase de la dărîmarea bisericii Sf. Nicolae, prima biserică tîrgumureșeană construită pe terenul pe care se află azi Liceul Bolyai.Sfințită încă în 1750, biserica a fost terminată numai în 1764. Lucrările interioare au fost realizate de artiști de seamă, arcadele, zidurile, altarul principal și cele laterale fiind bogat ornamentate. Deasupra celor din urmă a fost așezată galeria. Vitraliile au fost realizate de Paul Troger iar altarul principal, donat de groful Haller János în 1754 și amvonul sculptat dăruit de către groful Bethlen Miklós în 1763, au fost realizate de Schuchbauer Antal. Amvonul realizat în stil baroc a fost ornamentat cu patru sculpturi înfățișînd pe cei patru apostoli.

Orga a fost așezată chiar deasupra intrării principale. Ea a fost donată în 1762 de către un anume Monus Tamás, cetățean al orașului. În spatele altarului principal se înalță opera lui Apelles Wienensis, o pictura de aproape 9 m2. Pictura deasupra altarului, care reprezintă bolta cerească cu figuri care plutesc, dă impresia extinderii spațiului.Biserica a fost dotată cu trei intrări. Deasupra intrării principale a fost amplasat un motiv religios, iar intrările laterale au fost ornamentate cu
două statui. Pe intrarea laterală din partea dreaptă sînt prezentate informațiile referitoare la construcția și renovarea clădirii (D.O.M. Extructa A. 1728-64; Restaurata A. 1933-1935, 1997-1999).

Clădirea parohiei (fosta casă cumpărată de iezuiți), situată lîngă biserică a fost renovată în 1971. Din 1994 s-a hotărît restaurarea casei dar lucrările au fost începute numai în 1997. După terminarea lucrărilor, parohia a fost înzestrată cu o sală de expoziție și mai multe săli de curs.

Biserica catolica