Locuri cu istorie - Tg.- Mureș

romana
magyar
  home button invitatie button locatii button contact button
BIBLIOTECA TELEKI  ȘI CASA WESSELÉNYI
Str. Bolyai nr. 17

Biblioteca TelekiBiblioteca telekiană este unul dintre cele mai atractive puncte turistice din orașul nostru. Anual, ea este vizitată de foarte mulți turiști care vin să vadă colecția de incunabule și cărți rare păstrate aici.
La sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea în Transilvania au fost fondate mai multe biblioteci și muzee, cum ar fi biblioteca Batthyáneum din Alba Iulia sau muzeul Brukenthal din Sibiu. Groful Teleki Sámuel, fondatorul bibliotecii din orașul nostru, a călătorit mult timp în străinătate. Impresionat de bogăția bibliotecilor de acolo, el a hotărît fondarea unei asemenea instituții și în Tîrgu-Mureș. Iubitor al arhitecturii baroce, Teleki a desenat schițe ale clădirii folosindu-se de acest stil. Planul final a fost întocmit de arhitectul vienez, Ignac Schlaff. Piatra de temelie a fost pusă pe 24 aprilie 1799. Alipită de clădirea casei Wesselényi, arhitectura bibliotecii păstrează aspectul și proporțiile acesteia. Interiorul bibliotecii a fost aranjat după îndrumările fondatorului și ale meșterului Türk Antal care a decedat înainte de terminarea lucrărilor.
După terminarea construcției și amenajarea interiorului au fost aranjate cărțile după indicațiile lui Teleki. Ele au fost expuse în dulapuri mari deschise pe o parte pentru aerisirea cărților. Donația, care însuma circa 40.000 de volume, între care mai multe incunabule, a fost pusă la dispoziția cititorilor. Conștient de valoarea bibliotecii, fondatorul a lăsat dispoziții foarte clare legate de administrarea acesteia, chiar mai mult, el s-a gîndit și la problema lărgirii fondului de cărți. Astfel în testamentul său, Teleki a interzis folosirea oricărei surse de iluminat sau de încălzire (care presupuneau folosirea unei flăcări deschise) în incinta bibliotecii. Sumele obținute din închirierea apartamentelor din clădirea Apollo trebuiau folosite pentru cumpărarea cărților noi. Însă, în pofida indicațiilor din testamentul lui Teleki palatul Apollo a fost vîndut.
Biblioteca TelekiFondul bibliotecii s-a mărit în anii cincizeci ai secolului trecut, când colecția de cărți și manuscrise ale colegiului reformat i-a fost încorporată, și, astfel, biblioteca poartă azi numele de Teleki-Bolyai. Tot aici, la parter, este expusă colecția Bolyai. Sală de lectură este aranjată la etajul clădirii, unde se găsește secția de artă a bibliotecii județene și galeria Ion Vlasiu.
Casa Wesselényi a fost locuită o vreme, apoi, după mutarea ultimilor chiriași, parterul a fost ocupat de către biblioteca Academiei Române iar la etaj se găsește sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai".


Biblioteca Teleki