Locuri cu istorie - Tg.- Mureș

romana
magyar
  home button invitatie button locatii button contact button
PALATUL CULTURII
Piața Victoriei nr. 1

Primele proiecte pentru construirea unui edificiu datează din 1910 cînd a fost organizat un concurs pentru selectarea planurilor. Proiectele trebuiau să fie concepute conform "stilului oficial", astfel încît să formeze o unitate împreună cu edificiile din jurul său. Clădirea a fost gîndită inițial cu două etaje, dar, la insistențele Consiliului Orășenesc, a mai fost adăugat un nivel, mărindu-se spațiul destinat conservatorului, muzeului de artă și pinacotecii.

Construirea palatului a fost asigurată de frații Grünwald și de firma Schiffer după planurile lui Komor Marcell și Jakab Dezső. Acoperișul a fost realizat din țigle colorate confecționate de firma Zsolnay, renumită pentru realizarea obiectelor de porțelan. La rîndul său, holul a fost realizat după planurile artistului Körösfői Kriesch Aladár, care, de altfel, a sculptat și o parte a basoreliefurilor de pe exteriorul palatului și a pictat cele două fresce de la intrarea în hol. În holul lung de 45 de metri se mai găsesc statuile lui G.Enescu și L. von Beethoven. Părțile laterale ale holului sînt închise cu oglinzi venețiene.

Sala de concerte, proiectată cu 800 de locuri, a fost utilată cu o orgă construită de frații Rieger din Jägesdorf. Artistul german Ludwig Schmidthauer afirma cu o zi înainte de un concert dat la Berlin"... Ce minunat ar fi dacă pentru concertul meu de mîine mi-ați putea împrumuta orga din Tg.Mureș, căci din nefericire noi nu posedăm una la fel cu a voastră". În 1964 a fost renovată sala, ocazie cu care scena pentru desfășurarea reprezentațiilor de teatru și operă a fost mărită. Pe scena acestei săli au evoluat artiști virtuozi ca Pablo Cassals, Jan Kubelik, George Enescu, David Ojsztrah, Bartók Béla.

Accesul din hol este asigurat de scările de marmură de Carrara. Vitraliile aparțin lui Roth Miksa și Nagy Sándor. "Sala Oglinzilor" ilustrează cel mai fidel caracteristicile stilului seccesion, stilul în care este construit palatul. Ea și-a primit numele după cele două grupuri de cîte trei oglinzi de cristal amplasate simetric pe pereții de la extremitățile sălii. Farmecul aparte este însă asigurat de cele 12 vitralii, proiectate de Thorozkai-Wigand Ede și Nagy Sándor, care ocupă în întregime peretele dinspre stradă. Aceste vitralii trebuiau să reprezinte Europa la Expoziția mondială de artă decorativă din San Francisco în 1914. Din cauza izbucnirii primului război mondial vitraliile n-au mai putut fi transportate peste ocean, fiind premiate numai schițele expuse. În timpul celui de al doilea război mondial aceste vitralii au fost ascunse în beciul clădirii.

Sala Mică proiectată ca sală de concerte, are o valoare decorativă și artistică deosebită. Vitraliul central înfățișează pe principele transilvan  Bethlen Gábor  în mijlocul unor învățați.

Pinacoteca din incinta Palatului Culturii a fost fondată în 1913, avînd un număr de 68 de tablouri. În 1990 instituția deținea 1006 tablouri și lucrări de grafică alături de aproximativ 200 de obiecte de artă. Sînt expuse tablouri ale pictorilor: Munkácsy Mihály, Paál László, Feszti Árpád, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Aurel Ciupe, Nagy Imre, precum și sculpturile lui Hunyadi László, Ion Vlasiu, Izsák Márton și Kulcsár Béla. Artiștii Nagy Imre și Ion Vlasiu beneficiază de săli de expoziții individuale, primul pe strada Bolyai, iar cel de al doilea la etajul clădirii bibliotecii Teleki.

Biblioteca județeană fondată în 1912 cu 40.000 de volume a ajuns astăzi la un fond de peste un milion de volume. Printre acestea se numără și patru incunabule, cum ar fi Hieronimus Stridoniensis; Vitae Sanctorum Patrum (Strafurd, 1485), Legendae Sanctorum Regni Hungariae (Veneția, 1498), Ioanes De Verdena , Sermones Dormi Secure, De Tempore Et De Sanctis și Iacobus De Voragine, Legenda Sanctorum (Veneția, 1500) și alte publicații din secolul al XVI-lea: Comediile lui Plaut (1514), Istoria Atenei a lui Tucidide (1542), Odele lui Horațiu (1536), Fabulele lui Esop (1542) și rarități bibliofile cum ar fi Cartea românească de învățătură a lui Varlaam (1643), Noul Testament (1648).

Conservatorul, după înființarea sa (1908), a funcționat într-o clădire situată pe locul hotelului Grand. Instituția a fost înființată cu scopul de a deschide "larg posibilitatea cunoștințelor muzicale pentru toți care doresc să și le îmbogățească". În 1913, după terminarea lucrărilor de construcție a palatului, ea a fost mutată în incinta acestuia. După 1918, Conservatorul s-a bucurat de un prestigiu deosebit în întreaga țară. Cu ocazia primului său turneu în orașul nostru în 1923, George Enescu transmitea salutări "Conservatorului din Tîrgu Mureș, cu admirația mea pentru înaltul nivel artistic la care l-a ridicat corpul său profesoral". Același eminent muzician a consemnat în cartea de onoare a instituției "Resimt totdeauna o deosebită plăcere să citez Conservatorul din Tîrgu Mureș ca întrunind atâți profesori eminenți aleși unul și unul. În țară este unicul în felul său.". Conservatorul a fost desființat în 1949. Locul său a fost ocupat de Muzeul județean în anii '70. Aceasta expune materiale provenind de pe teritoriul întregului județ.

În decursul timpului, în Palatul culturii și-au avut sediul mai multe instituții, cum ar fi: Cinematograful orășean (1913-1957), Academia de arte plastice (1937-1949), Școala populară de artă (1950-1990), Liceul de artă (1949-1970).


Palatul Culturii