Locuri cu istorie - Tg.- Mureș

romana
magyar
  home button invitatie button locatii button contact button
LICEUL BOLYAI
Str. Bolyai nr. 3


Liceul are un trecut bogat în evenimente.Istoria școlii începe încă în 1557 cînd lîngă biserica cetății, în mănăstirea părăsită a franciscanilor a fost înființată școala reformată numită Schola Particula. La începutul secolului următor incinta școlii a fost incendiată, ea fiind nevoită să se mute într-o clădire care era amplasată pe locul liceului Bolyai de azi.Noua incintă era o construcție mai veche care a devenit într-un timp scurt neîncăpătoare, dar, din păcate, clădirile ridicate au fost distruse de-a lungul timpului.În secolul al XVIII-lea, după mișcarea lui Rákoczi Ferenc al II-lea, represaliile Imperiului Habsburgic au atins și instituțiile de învățămînt.

Profesorii și elevii colegiului din Alba-Iulia și ai școlii din Sárospatak acuzați de participare la mișcarea curuților au fost alungați de acasă. Găsindu-și refugiu în orașul nostru, după un timp ei au fost de acord cu unificarea celor trei instituții. Astfel a luat ființă la 30 aprilie 1718 Colegiul Reformat. Prin unificare, colegiul care avea de acum înainte caracter de instituție de învățămînt superior avea facultăți de teologie și științe filozofice iar după 1797 au fost înființate și facultăți de drept, filologie și științe ale naturii. La începutul secolului al XIX-lea colegiul dispunea și de tipografie proprie.

În decursul anilor au fost construite mai multe clădiri. Partea cea mai veche este clădirea care găzduiește azi internatul liceului. Ea a fost construită între 1802-1803 pentru a servi ca internat pentru elevii veniți din alte localități. Datorită și acestei facilități colegiul a devenit repede foarte popular. Pe clădirea internatului a fost construit un turnuleț în care era amplasat un clopot al cărui dangăt anunța începerea și încheierea anului școlar. În 1871 a fost construită clădirea din strada Bolyai de azi. La începutul secolului trecut a fost ridicată partea centrală după planurile lui Baumgarten Sándor, arhitect renumit din Budapesta.

În decursul anilor soarta școlii s-a schimbat de mai multe ori. După o perioadă prosperă, după primul război mondial ajunge la statutul de școală confesională. După 1940 își va recîștiga vechea faimă și devine cea mai mare instituție de învățămînt a comitatului nostru. Al doilea război mondial a influențat și el soarta școlii, care a fost transformată în spital militar iar o parte a profesorilor au fost recrutați pe front. În pofida condițiilor grele, școala a continuat să-și îndeplinească menirea. Astfel elevii și profesorii rămași au fost mutați în clădirea gimnaziului catolic unde cursurile au fost reluate.

După terminarea războiului, clădirile care au fost parțial distruse au fost renovate prin efortul comun al profesorilor, elevilor și al părinților. Atfel, școala și-a putut deschide porțile încă în 20 noiembrie 1944. Din 1957 instituția poartă numele lui Bolyai Farkas - tatăl marelui matematician Bolyai János - care a fost profesor aici timp de aproape jumătate de secol.

A Líceum története
Die kurze Geschichte des "Bolyai Farkas" Lyzeums
Bolyai Farkas High School: A History in Brief


liceul Bolyai