Pronaos

Acesta este locul unde se face catehizația celor chemați la credință și se săvîrșește prima parte a Sfintei Taine a Botezului: Lepădările. Pereții sunt pictați cu imagini ale sfinților Mitropoliți ai Transilvaniei secolului XVII, Ilie Iorest și Sava Brancovici, alături de care se află cele 12 medalioane care reprezintă imaginile celor mai importante biserici ortodoxe din Transilvania;
pe grinda stîngă:

 • gema de la Potaisa - mărturii paleocreștine din secolele III - IV, opaiț Dobrogea, opaiț Alba Iulia, donariu de la Biertani
 • biserica rotondă de tip bizantin din Alba-Iulia, sec. IX - X
 • biserica de la Dăbîca, plan secolul X, plan secolele X - XIII
 • biserica de la Densuș, secolul X (construită din pietre de castru roman)
 • mănăstirea Rîmeț, biserica și școala veche și biserica nouă, 1983 - 1987
 • biserica mănăstirii Prislop, secolul XIV
pe grinda din dreapta:
 • biserica fostei episcopii din Vad, secolul XV
 • biserica fostei episcopii din Feleac, secolul XV
 • biserica fostei episcopii Geoagiu, Alba, secolul XVI
 • mitropolia Transilvaniei Bălgrad - Alba Iulia, distrusă la 1713
 • catedrala mitropoleană Sibiu, 1902-1906
 • catedrala episcopală a întregirii Alba Iulia, 1921 - 1922