Apelul de suflet

Catedrala ortodoxă din Târgu Mureș, a fost construită în prima jumătate a secolului XX, împlinind astfel mai vechile aspirații ale credincioșilor de a avea un lăcaș de rugăciune care să poată substitui vechea bisericuță de lemn din secolul al XVIII-lea, de multă vreme neîncăpătoare.

Ultimii ani au accentuat procesul de degradare a acestui grandios edificiu. Construcția care a fost multă vreme un monument - simbol al orașului se găsește în prezent într-o situație critică. Pentru salvarea catedralei și stoparea degradării accelerate ar fi nevoie de substanțiale lucrări de renovare a exteriorului. Astfel, o analiză atentă a exteriorului atenționează asupra necesității stringente a efectuării următoarelor măsuri de restaurare:

 • reparația/refacerea acoperișului
 • reparația/refacerea scurgerilor
 • reparația tencuielii
 • schimbarea culorii exterioare a Catedralei
 • repararea/înlocuirea ușilor de acces lateral în Catedrală și a ușilor exterioare de acces în subsoluri
 • repararea scărilor principale
 • realizarea mozaicului de pe fațada Catedralei, conform vechiului proiect.

Nici interiorul nu oferă o imagine mai încurajatoare. Și aici ar fi nevoie de mai multe lucrări, după cum urmează:

 • corecturi ale picturii interioare
 • colțuri din material lemnos pentru protejarea picturii din naos
 • repararea și zugrăvirea accesului în balcoane
 • protejarea balustradei balcoanelor
 • înlocuirea candelabrului
 • schimbarea rețelei electrice
 • izolarea locului pentru lumînări
 • eliminarea teracotelor
 • îmbrăcăminte pentru Sfînta Masă, diveră, prapori, veșminte etc.

Din păcate veniturile actuale ale catedralei fac imposibilă demararea unor lucrări de restaurare. Pentru a salva această impresionantă construcție apelăm la generozitatea tuturor celor ce au posibilitatea să și-o manifeste, instituții sau persoane particulare, din țară sau din străinătate. Orice donație este pentru noi binevenită și reprezintă o dovadă a atașamentului față de patrimoniul nostru arhitectural și spiritual.

Vă mulțumim și rămînem cu speranța că apelul nostru va reuși să-și împlinească țelul - salvarea celei mai mari biserici ortodoxe din România de la degradarea continuă.

Așteptăm orice ajutor financiar în contul 2511.0099.60.66.211, deschis la Banca Română de Dezvoltare, Filiala Tîrgu-Mureș.