Impozantul edificiu face parte dintr-un plan de anvergură, de "explozie arhitecturală" a ortodoxiei ardelene de după 1918, căruia îi aparțin și monumentalele biserici din Cluj Napoca, Alba Iulia, Orăștie etc.

O perioadă îndelungată de construcție, din 1925 pînă în 1934, a însemnat implicarea unor arhitecți, ingineri, pictori renumiți, dar și o demonstrare a atașamentului comunității care a contribuit cu generoase subsidii. Rolul major în ridicarea edificiului l-a avut însă protopopul Ștefan Rusu, cel care încă de la 12 mai 1907 a făcut primul apel pentru strîngerea sumei de bani necesare construcției.

Piatra de temelie a viitoarei catedrale s-a pus la 10 mai 1925 fiind prezenți, printre alții, episcopul Nicolae Ivan, ministrul Cultelor, Alexandru Lapedatu și fostul ministru Octavian Goga, marele poet transilvan.

Documentele de arhivă păstrate permit reconstituirea secvențială a etapelor construcției, dar relevă și impresionantele eforturi ale protopopului Ștefan Rusu de a strînge cele 10,4 milioane lei estimate drept costul total (ulterior devalorizarea monetară, criza economică au urcat prețul construcției la aproximativ 20 milioane lei).

Din punct de vedere arhitectonic construcția avea la bază planul arhitectului Victor Vlad de la Politehnica din Timișoara, în formă de cruce greacă, cu brațele egale. Decorarea interioară s-a făcut prin respectarea principiilor picturale bizantine, dar lipsa fondurilor a făcut ca din proiectul de ansamblu să se picteze pînă în momentul sfințirii doar cupola. Realizarea tehnică a iconostasului a fost încredințată în 1934 lui Traian Bobletec din Nazna, clopotele au fost procurate de la o turnătorie din Timișoara; cîteva daruri necesare serviciului divin au sosit din interiorul și din afara protopopiatului.

Data de 2 decembrie 1934 reprezintă încheierea unei etape din istoria protopopiatului ortodox al Tîrgu-Mureșului. Avea loc atunci sfințirea catedralei ortodoxe, într-o zi-simbol, ce evoca intrarea armatelor române în oraș în 1918. Tîrgu-Mureșul avea de acum înainte un simbol ecleziastic ortodox, integrat în armonia urbană. Abia peste cîteva decenii, în anii '80 (1970 - 1986) se va finaliza pictarea interiorului acestui edificiu ecleziastic.