Naosul

Acesta este locul în care se săvîrșesc și alte taine: Taina Cununiei, a Mărturisirii, a Maslului, a Preoției. Prin cromatica picturală ce gravitează în jurul auriului, a roșului și albastrului se reliefează semnificația specială a acestui loc.

Atenția vizitatorului este atrasă de minuțiozitatea artistică a vitraliului (Pantocrator = Hristos binecuvîntînd), în jurul căruia gravitează pictura din cupola centrală, conform reglementărilor canonice care precizează prezentarea aici a Liturghiei Cerești a Îngerilor.
Impresionante sînt și frescele din cele două abside laterale, reprezentînd Nașterea Mîntuitorului, ce cuprinde toate evenimentele legate de ea: vestirea îngerilor, prezența păstorilor și venirea magilor în absida dreaptă iar în absida stîngă Învierea lui Hristos.