AZ IZRAELITA HITKÖZSÉG ZSINAGÓGÁJA
Iskola u. 21


Az ortodox Zsidó Hitközség, létszámának megfelelően, a múlt században, 1857-ben építtette Marosvásárhelyen az első zsinagógát az Iskola utca 5 szám alatt, a nagyrészt zsidók által lakott városrész központi helyén. A kis méretű, szabadon álló épület utca felé néző klasszicista homlokzata, magas oromzatával és szerény díszítésével is a jellegzetes zsinagóga külsejét mutatta. Az épületben lehetőséget biztosítottak a gyermekek hittannevelésére és a héber nyelv tanulására. A Nemzeti Színház építésekor, 1972-ben azt az épületet is lebontották.
A múlt század vége felé a hitközség lélekszámának gyors növekedése és a gazdasági megerősödés következtében szükségessé vált egy új, nagyobb és szebb zsinagóga építése. 1898-ban Gärtner Jacob bécsi építésztől - a bécsi és sok más nagyvárosi zsinagóga tervezőjétől - rendelték meg as zsinagóga tervét, melyet ugyancsak az Iskola utcában, ellenkező végében építettek fel. Az épület kivitelezője a kitünő kőművesmester és vállalkozó, Soós Pál volt.
A szabadon álló zsinagóga építészeti kialakítására támasztott igényesség tükrözte a közösség nagy számát és anyagi erejét. Az épület az utca vonalától hátrahúzva áll, homlokzata szimmetrikus tengelyében áll a nagy és magas centrális kupola, míg a főhomlokzata két sarkára egy-egy kisebb méretű, jellegzetes keleties kiképzésű és díszítésű kupolát helyeztek.
A homlokzat tengelyébe tervezett fedett, de nyitott előcsarnok teréből, a főbejárat béletszerű öblösedése a középkori katedrálisok hatására készült. Az új zsinagóga főhomlokzatának nagyvonalúsága, gazdag díszítése a tipikus zsinagógák képt mutatja. Az emeleti többszintes oldalkarzatra a feljáratot az épület sarkain elhelyezett egy-egy lépcsőház biztosítja. A belső tér természetes világítását a félkör záródású és kerek rózsaablakok biztosítják. Díszítőfestése a zsinagógák jellegzetes mintájára készült. Főhomlokzatán héber betűs felirat látható, a kupolák csúcsain a Dávid-csillag.. Ugyancsak a múlt század végén épült a zsinagóga közelében, a Baross Gábor utca 9 szám alatt a hitközség többtantermes elemi iskolája, amelyben az oktatást a közoktatási rendelkezéseknek megfelelően végezték, természetesen a hitoktatást is. Az iskolát az államosítás után általános iskolaként használják.

http://sinagoga.netsoft.ro/index.html